logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی ارشد بدون آزمون

جهت ثبت نام و ارسال مدارک مطابق اطلاعیه قبلی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد به سامانه ERP مراجعه نموده و مراحل ثبت نام را در روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 آبان ماه ادامه دهید و در انتها با دریافت شماره دانشجویی و گذر واژه در سامانه نیما برای برگزاری کلاس های مربوط اقدام نمایید.

=================

«دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که از ثبت نام در زمان مقرر جا مانده اند می توانند همزمان با ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون، روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و27 آبانماه به سامانه ERP مراجعه نموده و مراحل را طبق اطلاعیه های قبلی انجام دهند.»