logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

به اطلاع دانشجویان محترم که در نیمسال 991 اقدام به انجام کار دانشجویی نموده اند میرساند تا روز 10 دي ماه 99 مهلت دارند تا فرم تکمیل شده کار دانشجویی را به مسئول مربوطه ارائه فرمایند .

بدیهی است فرم هاي ارائه شده بعد از تاریخ فوق باطل طلقی خواهد شد .

 * فرم کار دانشجویی