logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

در پی درخواست های مکرر دانشجویان و همکاران ادارت رفاه در محل کار ( به علت دورکاری و ...)، به منظور بهره مندی حداکثری دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدید از انواع وام های دانشجویی، مجددا مهلت ثبت نام در خواست متقاضیان وام های دانشجویی تا  تاریخ 99/10/25 تمدید شد.