logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

با توجه به اینکه سرای دانشجویی حضرت معصومه(س) نیاز به تعمیرات اساسی و سمپاشی دارد، خواهشمند است در بازه زمانی شنبه 99/06/15 لغایت دو شنبه  99/06/17نسبت به تخلیه اموال خود از سرای مذکور اقدام لازم را به عمل آورید. بدیهی است پس از تاریخ مقرر علیرغم جلوگیری از تردد دانشجویان، دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال اموال موجود دانشجو متقبل نبوده و توسیه حساب با دانشجو انجام نخواهد شد.

قبل از حضور در دانشگاه جهت تخلیه وسایل، با سرکار خانم میرشفیعی هماهنگی لازم را به عمل آورید.