logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

برگزاری دومین رویداد و وبینار هفته پژوهش ۱۴۰۰ به همت دانشکده مکانیک در تالار نشست های قائم مقام فراهانی دانشگاه صنعتی اراک صورت پذیرفت.

کمیته ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همزمان با هفته پژوهش و فناوری اقدام به برگزاری رویداد مجازی و حضوری با محوریت صنعت استان باحضور برخی مدیران صنایع استان مرکزی نمود.

این رویداد شامل سخنرانی آقای دکتر همتا، دبیر کمیسیون آموزش، ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، آقای دکتر خلیلی، مدیر عامل شرکت گداختار و آقای مهندس میرنظامی (مدیر فن بازار منطقه ای استان مرکزی) در روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر همتا به تشریح ساختار و ویژگی های صنعت و معدن استان مرکزی و فعالیتهای کمیسیون آموزش و ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی اراک پرداختند.
سپس فعالیتهای دانش بنیان گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار توسط آقای دکتر خلیلی تشریح شد.
در ادامه نیز آقای مهندس میرنظامی به تبیین فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، فعالیتهای فن بازار منطقه ای استان مرکزی و تبیین حمایتها و تسهیلات فن بازار منطقه ای استان مرکزی پرداختند.