logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست نیازسنجی و بررسی برنامه های توسعه ای دانشگاه با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان روز چهارشنبه ششم بهمن ماه 1400در تالار نشست های قائم مقام فراهانی دانشگاه برگزار شد.

دکتر اکرمی در این نشست بیان داشتند وظیفه ماست کسانی را که تلاش و مجاهدت در راه توسعه کشور را به شایستگی انجام می دهند، حمایت کنیم و اینجانب برای توسعه دانشگاه صنعتی اراک بعنوان یک دانشگاه پیشرو، سعی خواهم کرد تا از همه ابزارها و راه های قانونی این امر را تحقق بخشم.

در این نشست دکتر قاسمی میقانی رئیس مرکز ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت به ارایه برنامه های و اقدامات دانشگاه در 2سال گذشته پرداختند و برنامه های دانشگاه برای سال آینده را به سمع و نظر افراد حاضر در جلسه رساندند.

در ادامه دکتر جودکی معاون اداری و مالی دانشگاه برنامه توسعه فیزیکی دانشگاه را در هفت بند برای سال آینده تشریح نمودند.ایشان براساس الویت ایجاد و توسعه سالن های مطالعه و کتابخانه، سلف سرویس دانشجویی، آشپزخانه صنعتی و احداث و تکمیل مجموعه مسجد و فرهنگی دانشگاه را یک نیاز فوری برشمردند.

وی دیگر نیازهای مهم دانشگاه که الویت ویژه ای برای دانشجویان دارد را توسعه و بازسازی خوابگاه دخترانه به ظرفیت یکصد نفر را بسیار حیاتی دانستند و محدودیت دانشکده مکانیک برای توسعه فضا را بزرگترین معضل این دانشکده ارزیابی نمودند.

دکتر آشتیانی رئیس دانشگاه اضافه نمودند که دانشگاه صنعتی اراک بعنوان یک دانشگاه پیشرو از لحاظ ارایه خدمات علمی و صنعتی در استان شاخص گردیده و افزایش قراردادهای صنعتی و مراکز تحقیقاتی با صنایع استان مبین این امر است و تنها دغدغه فوری دانشگاه نیاز به توسعه کالبدی و گسترش فضاهای علمی و تحقیقاتی همچنین افزایش بودجه دانشگاه صنعتی با نگاه ویژه است که امیدوارم با حمایت مدیران ارشد استان و نمایندگان محترم این معضل هرچه سریعتر مرتفع گردد.

ایشان اضافه نمودند دانشگاه صنعتی می تواند به درستی با تامین این منابع استان را بعنوان یک قطب صنعتی و معدنی براساس ظرفیت های شناسایی شده به شایستگی معرفی کرده و پاسخگوی نیاز استان در تربیت نیروهای متخصص  باشد.

در ادامه دکتر اکرمی از بخش های مختلف دانشگاه بازدید بعمل آوردند و بر لزوم توسعه دانشگاه صنعتی و تامین منابع لازم تاکید نمودند.

نشست هم اندیشی و هم افزایی با کارخانه نوآوری آفتاب

به همت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه در جهت توسعه همکاری های متقابل و گسترش ارتباط شبکه های نوآوری روز یکشنبه 10 بهمن ماه نشست هم اندیشی و هم افزایی کارخانه نوآوری آفتاب در تالار نشست های قائم مقام فراهانی برگزار شد.

در این نشست  با حضور جناب معدلی مدیرعامل این مجموعه همچنین دکتر دیلمی رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی ، دکتر حاجی زاده رئیس دانشکده مکانیک، دکتر رفیعیان رئیس مرکز تحقیقات دوار ونیز دکتر گهری رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل و عضو دانشکده مکانیک  مباحث مورد نیاز اکوسیستم نوآوری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و برای ورود به این عرصه مدل های مختلف از چرایی، چگونگی همچنین نحو حمایت در قالب های متنوع بررسی شد.

در پایان مقرر شد بعنوان نخستین اقدام حول محور نیاز صنایع استان مسابقات ایده شو در زمینه ربات های صنعتی بر اساس الویت های صنایع بزرگ بارگزار گردد .