logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 اطلاعیه شماره 2 مصاحبه دکتری 1401 

فرم شماره 1 پیوست شده، نیز باید در سایت بارگذاری گردد.

به اطلاع داوطلبان دوره دکتری ۱۴۰۱ می رساند برای ثبت نام اولیه جهت مصاحبه دکتری در دانشگاه صنعتی اراک که مطابق برنامه زمان بندی اطلاعیه شماره 1 به صورت حضوری انجام می گیرد. لازم است فرم شماره 1 (فایل پیوست) تکمیل و به همراه بقیه مدارک مشخص شده در 'سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس https://185.229.31.67/Hermes منوی پذیرش' از تاریخ 4 خرداد 1401 لغایت 6 خرداد 1401 بارگذاری شود.

بدیهی است عدم ثبت اولیه اینترنتی به منزله انصراف از مصاحبه (مرحله دوم آزمون دکتری) تلقی می شود. لازم به ذکر است کلیه مدارک خواسته شده در اطلاعیه شماره 1 در روز مصاحبه باید توسط داوطلب ارائه گردد.

هزینه ثبت نام و بررسی مدارک 1.500.000 ریال می باشد که مبلغ واریزی برای ثبت نام غیر قابل استرداد می باشد.