logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

با توجه به نزول برکات آسمانی ، اداره تربیت بدنی دانشگاه در راستای افزایش سطح مشارکت دانشجویان و ایجاد روحیه نشاط اقدام به برگزاری مسابقه ساخت آدم برفی ویژه دانشجویان دختر و پسر به تفکیک بپرداخت.

در این مسابقات دانشجویان مقابل مجموعه چند منظوره شهید چمران دانشگاه صنعتی اراک در قالب تیم های 2 تا 5 نفره به ساخت آدم برفی پرداختند، که باعث ایجاد حس همکاری متقابل ونشاط دانشجویان شده بود.

شایان ذکر است دانشگاه صنعتی اراک با داشتن نزدیک به 80 درصد دانشجوی غیر بومی این اقدام را با توجه به دانشجویانی که اولین تجربه برفی خود از زمستان دارند را برنامه ریزی و اجرا نمود .

دانشجویان می توانند در قالب تیم های ۵نفره خواهران یا برادران با معرفی اعضا به اداره تربیت بدنی و حضور در مجموعه چند منظوره شهید چمران به رقابت با یکدیگر بیردازند.

 در پایان به ۳ تیم  برگزیده هدایای نفیسی تعلق گرفت.