logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 که تا پایان شهریور 97 موفق به ارائه فرم درخواست دفاع از پایان نامه نمی‌گردند، باید نسبت به تمدید سنوات نیمسال پنجم (1-97) اقدام و واحد پایان نامه را مجدداً اخذ نمایند. در غیر این صورت وضعیت عدم مراجعه به منزله انصراف برای آنان در نظر گرفته می شود.