logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم.

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به استحضار می رساند کلاس های دانشجویان ورودی ٩٨ و ٩٩ از تاریخ ١٧ اردیبهشت به صورت حضوری برگزار خواهد شد، لذا با توجه به فراخوان صورت پذیرفته دانشجویان محترم پیشبینی لازم را جهت حضور در دانشگاه داشته باشند.

دانشجویان می توانند جهت امور اسکان در سراهای دانشجویی با حوزه دانشجویی هماهنگ بفرمایند .

دانشگاه در نظر دارد طبق هماهنگی انجام شده با اساتید محترم فایل کلاس ها نیز کما فی السابق در سامانه نیما بارگذاری نموده تا همچنان دانشجویان از پشتیبانی این سامانه بهرمند باشند.

جهت سهولت جابجایی دانشجویان دختر سرویس ایاب و ذهاب از دانشگاه به خوابگاه طبق برنامه زمانبندی کلاسها برقرار می باشد همچنین جهت رفاه حال دانشجویان تا پایان امتحانات غذا دانشجویان به صورت بسته بندی توزیع خواهد شد.

در ضمن هزینه مابه التفاوت سرای دانشجویی دختران با سرای ملکی توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

دانشجویان محترم در نظر داشته باشند که تزریق ٣ دوز واکسن و یا دو دوز واکسن و نزدیک بودن تزریق دوز سوم جهت اسکان در سراهای دانشجویی الزامی می باشد.

دانشجویان درصورت عدم حضور و داشتن گواهی پزشکی همچنین ارائه استناد پزشکی غیبت آنان پس از بررسی موجه خواهد شد.

دکتر گودرزی سرپرست دانشگاه جهت تنویر افکار و ارائه برنامه های دانشگاه بصورت پخش زنده روز سه شنبه ساعت ۱۱:۳۰الی۱۳:۰۰ در بستر اینستاگرام دانشگاه با دانشجویان ارجمند به گفتگو خواهند پرداخت.

@arakutofficial