logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

به همت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه در جهت توسعه همکاری های متقابل و گسترش ارتباط شبکه های نوآوری روز یکشنبه 10 بهمن ماه نشست هم اندیشی و هم افزایی کارخانه نوآوری آفتاب در تالار نشست های قائم مقام فراهانی برگزار شد.

در این نشست  با حضور جناب معدلی مدیرعامل این مجموعه همچنین دکتر دیلمی رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی ، دکتر حاجی زاده رئیس دانشکده مکانیک، دکتر رفیعیان رئیس مرکز تحقیقات دوار ونیز دکتر گهری رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل و عضو دانشکده مکانیک  مباحث مورد نیاز اکوسیستم نوآوری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و برای ورود به این عرصه مدل های مختلف از چرایی، چگونگی همچنین نحو حمایت در قالب های متنوع بررسی شد.

در پایان مقرر شد بعنوان نخستین اقدام حول محور نیاز صنایع استان مسابقات ایده شو در زمینه ربات های صنعتی بر اساس الویت های صنایع بزرگ برگزار گردد .