logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست هم افزایی در حوزه روابط بین الملل با دانشگاه علوم پزشکی استان  روز دوشنبه  11 بهمن ماه 1400 ئر سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

این نشست با پیشنهاد دکتر نیما همتا و به همت دکتر گهری رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل و جهت هم افزایی بیشتر دانشگاه با دیگر دانشگاه های استان برنامه ریزی و برپا گردید.

در این نشست دکتر امیر همتا مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بیان داشتند؛ هم افزایی بین دانشگاه صنعتی اراک و علوم پزشکی می تواند زمینه های ارتقای هر دو دانشگاه در امور بین الملل را پدید آورد.

دکتر گهری رئیس اداره روابط عمومی و بین الملل اضافه نمودند ؛ تجربیات دانشگاه صنعتی اراک در حوزه گرین متریک و وبومتریک می تواند چراغ پیش روی همه دانشگاه های استان باشد تا بتوانیم در کنار هم ارتقای همه جانبه دانشگاه های استان را تجربه کنیم.

در پایان مقرر شد دوره های مشترکی جهت هم افزایی و انتقال دانش انباشته در این حوزه شکل گیرد تا بتوانیم شاهد ارتقای متوازن دانشگاه های استان در این حوزه باشیم.