logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اراک بعنوان مرکز نمونه کشور در سال 1400 توسط سازمان دانشجویی کشور انتخاب شد.

در سی و سومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره و سلامت دانشگاه های کشور که به میزبانی سازمان امور دانشجویان صورت پذیرفت ، دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر عتف و رئیس سازمان امور دانشجویی با اهدای لوح و تندیس مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه صنعتی اراک را طی ارزیابی عملکرد به عنوان مرکز نمونه کشوری در سال 1400 معرفی نمود.

شایان ذکر است مرکز بهداشت ، مشاوره و درمان دانشگاه صنعتی اراک در سال 1391 تأسیس و یک دهه  به ارایه خدمت در حوزه های مختلف مشاوره و بهداشت و سلامت پرداخته است.