logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دکتر عبدالمطلب حاجتی بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی معرفی شد. در آیین تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی دکتر عبدالمطلب حاجتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی علوم زمین و از فعالان پژوهشی و صنعتی بعنوان سرپرست این معاونت معرفی شدند و از زحمات دکتر جلال جودکی تقدیر بعمل آمد. در این مراسم دکتر گودرزی ضمن سپاس از خدمات معاون سابق به تجربیات دیرینه دکتر حاجتی اشاره نمودند و خواستار استانداردسازی فرآیندها و فعالیتها برای ارتقای جایگاه دانشگاه همچنین افزایش سطح رفاه دانشگاهیان شدند. این مراسم روز یکشنبه ۱۱اردیبهشت در تالار نشستهای قائم مقام فراهانی دانشگاه برگزار شد.