logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 مرکز تحقیقات نوآوری و فناوری در صنعت برق به همت معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق و همکاری شرکت برق منطقه ای باختر در دانشگاه صنعتی اراک راه اندازی شد.

همگام با منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال1401 و در راستای توسعه مراکز همکاری منطبق با نیاز کشور مرکز تحقیقات نوآوری و فناوری در صنعت برق روز سه شنبه 17خرداد1401 با حضور اعضای دانشکده مهندسی برق و مهندس علي صفري معاون برنامه ريزي و تحقيقات برق منطقه ای باختر همچنین اعضای شورای پژوهشی آن مرکز راه انداری و آغاز بکار کرد.

دکتر کامبیز هدایتی سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در آیین راه اندازی این مرکز بیان داشتند: توسعه ارتباط صنعت برق و دانشگاهی ضرورتی برای دانشگاه صنعتی اراک و شرکت برق منطقه ای باختر به ویژه در استان مرکزی است.

ایشان اضافه نمودند: استفاده از توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه صنعتي اراک به منظور رفع نیازهای برق باختر همچنین ایجاد واحد پژوهشی تقاضا محور نوع (3-2) در قالب مرکز تحقیقات نوآوري و فناوری در صنعت برق یک خدمت پایدار در راستای رفع وابستگی های استان می باشد.

دکتر شمشادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و رئیس مرکز تحقیقات صنعت برق دانشگاه هدف از تدوین اساسنامه ای مبتنی بر آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را در جهت رسیدن به یک همکاری پایدار با برق منطقه ای باختر دانستند تا بتوان براساس آن مسائل و مشکلات صنعت برق را برپایه یک همکاری متقابل علمی و عملی تعریف و در کنار هم حل نماییم.

مهندس علی صفری تاکید نمود: با توجه به نیاز به گسترش تعاملات بین دانشگاه صنعتی اراک و مهمترین شرکت برق استان این مرکز با پیگیری های پیوسته دکتر شمشادی و نتایج عملکرد دانشگاه صنعتی اراک در همکاری های متقابل برنامه ریزی و راه اندازی شده است تا بتوانیم در کنارهم به بررسی و امکانسنجی رفع مشکلات صنعت برق استان و کشور کمک نماییم.

در پایان ضمن امضا و تبادل اساسنامه مرکز تحقیقات توسط معاونین پژوهشی دانشگاه و شرکت برق باختر، احکام صادره اعضای شورای پژوهشی از سوی دکتر گودرزی سرپرست دانشگاه به ۵ عضو از اعضای هیأت علمی دانشگاه آقایان کامبیزهدایتی، اسعدشمشادی، ابوالفضل سلامی، مهدی اسدی و محمد کریم الدینی و ۴ عضو از شرکت برق منطقه ای باختر آقایان علی فتحی، رضا سلطانعلی، منصور عبدی و مهربانو ناهید سلطانی ابلاغ شد.

براساس اساسنامه بین طرفین، مرکز تحقیقاتی مشترک فعالیت رسمی خود را در خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز نمود و مقرر گردید با برگزاری جلسات منظم، موارد موردنظر بخصوص فعالسازی و راهبری پروژه های تحقیقاتی مشترک در اولویت فعالیتهای پژوهشی این مرکز قرار گیرد.