logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با هیات رئیسه و اعضای معاونت پژوهشی دانشگاه شنبه 21خرداد 1401 از ساعت 12 لغایت 14 در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد. این نشست  جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و تبلور شعار سال برنامه ریزی و با هدف توسعه ارتباطات دانشگاه با جامعه خصوصا صنایع استان با حضور مهندس علی جودکی مدیر کل، مهندس قربانیان رئیس اداره آموزش و پژوهش و مهندس اعتمادپور مشاور و رئیس حوزه مدیرکل سازمان صمت استان به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.

نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 1

 دکتر گودرزی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و خصوصا بخش های مورد تاکید مقام معظم رهبری ویژه دانشگاه و صنعت بیان داشتند: بعنوان تنها دانشگاه تخصصی در پایتخت صنعت و رنگین کمان معدنی کشور وظیفه و مسئولیت بسیار سنگینی در این حوزه بر عهده دانشگاه صنعتی اراک می باشد که عملکرد آن در سالیان گذشته به خوبی نشان می دهد این دانشگاه در پاسخ به نیازهای استان توانسته است به خوبی نقش خود را ایفا کند.

سرپرست دانشگاه با اشاره به راه اندازی کلینیک صنعت و معدن توسط این دانشگاه همچنین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با نیاز سه هزار بنگاه صنعتی استان تاکید نمود که براساس سند آمایش استان همواره تلاش شده تا این دانشگاه رویکردی مسئله محور در استان را دنبال نماید.

نشست هم افزایی با حضور مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان 21 3 1401 3

مهندس جودکی مدیرکل اداره صمت ضمن قدردانی از پیشنهاد برگزاری این نشست به بررسی و تشریح دیدگاه­ آن اداره کل و نیازهای صنایع و معادن استان مرکزی پرداخت.

وی با اشاره به زمینه ­های مختلف همکاری و چالش­های موجود در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه همچنین نیاز گسترده صنایع به دانش  و فناوری بومی شده این نشست را زمینه ساز توسعه ارتباطات بیشتر دانست و با اعلام آمادگی کامل سازمان متبوع اعلام داشتند باید صنایع به ارزش همکاری با دانشگاه ها و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان آگاه شوند.

در این نشست  برای برنامه ریزی، هدایت و حمایت هوشمند مقرر گردید کارگروه­ های مختلف در موضوعات صنعت و معدن با هدف تقویت کارگروه ­های موجود تشکیل  و برای احیای بخش های مغفول مانده تلاش مضاعف صورت پذیرد. همچنین با توجه به نقش سازنده کارگروه تخصصی معدن خصوصا در احیای یکصد معدن رها شده که با برنامه ریزی و هدایت این کارگروه توسط دانشگاه صنعتی اراک به چرخه تولید بازگشتند بر لزوم راه اندازی مجدد آن توسط دانشگاه تاکید گردید تا بتواند در توسعه این فرصت اقتصادی برای استان موثر بوده و برای راه اندازی کارگروه های جدید افراد متخصصین جهت عضویت و تشکیل کارگروه­ های براساس نوع نیاز استان معرفی گردند.

دانشگاه صنعتی اراک به عنوان دبیرخانه این کارگروه ها تعیین و مقرر گردید با هماهنگی سایر دانشگاه ­های استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) همچنین سایر دستگاه ­های و ذی نفعان مرتبط این مهم را به انجام رساند و سازمان صمت نیز عضویت دانشگاه صنعتی اراک در کارگروه تعامل و سایر کارگروه ­های تخصصی مرتبط با صنعت و معدن در استان مرکزی را در اولویت قرار دهد.

از دیگر مصوبات این هم اندیشی  می توان به  لزوم هماهنگی جهت برگزاری جلسات با شرکتهای تخصصی مادر استان توسط اداره کل صمت و حضور ریاست اداره صمت استان همچنین رئیس دانشگاه صنعتی اراک در نشستهای تخصصی بود.