logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اراک در راستای توسعه ارتباطات صنعتی با همکاری اداره روابط عمومی و اموربین الملل، نخستین نشست هم اندیشی با انجمن پیشگامان صنعت استان مرکزی را در روز سه شنبه 7 تیرماه 1401در تالار نشستهای قائم مقام فراهانی دانشگاه برگزار نمود.

دکتر گودرزی سرپرست دانشگاه ضمن خوش آمدگویی و تبریک پیشاپیش هفته صنعت و معدن، هدف از این نشستهای هم اندیشی با صنایع برتر و ممتاز استان مرکزی را که توانسته اند زنجیره تامین، تولید و توزیع استان را در دهه های مختلف بنیان بگذارند  و در سبد اقتصادی استان و کشور نقش بسزایی را ایفا نمایند، از رسالتهای دانشگاه صنعتی اراک برشمرد و این نوع نشستها را زمینه ساز تحقق اهداف آموزش عالی در استان در تحقق گام دوم انقلاب دانست.

وی  با ارائه گزارش از سهم تحقیق و توسعه در جهان و جایگاه دانشگاه ها و صنایع کشور در این حوزه تاکید نمود؛ دانشگاه صنعتی اراک بدنبال توسعه این ارتباطات و انتقال این تجربه ارزشمند به بدنه مهندسی استان و کشور است و برای تحقق این امر گامهای اثرگذاری را برداشته و نقشه راه منطبق با راهبردهای کلان استان و کشور را در این حوزه تدوین نموده که نشست امروز با حضور بزرگترین انجمن موثر استان از این دست اقدامات برنامه ریزی شده است.

در این نشست جناب آقای علی جودکی مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با استماع نظر حاضران بیان داشتند؛ اداره صمت استان از این دست برنامه های هم اندیشی که بتواند راهگشای مشکلات صنایع استان باشد استقبال نموده و آمادگی کامل دارد تا نظرات کارشناسی حاصل از این نشستها را در استان پیگیری و اجرایی نماید. 

مدیران صنایع عضو انجمن پیشگامان استان نیز با طرح مسائل مختلف بر تغییر نگرش آموزش عالی علی الخصوص آموزش و پرورش در جهت دهی  تفکرات دانش آموزان و دانشجویان تاکید داشتند و بزرگترین خطرهای پیش روی صنایع را  کاهش نیروی انسانی ماهر و حرفه ای دانستند. اعضای انجمن پیشگامان صنعت استان مرکزی با ذکر مصادیقی چون فرسودگی فناوری، نبود ساختارمناسب برای تسهیل ارتباطات بخشهای مختلف در بدنه کشور، افزایش هیجانات بازار و عدم توجه به نیازهای مختلف زنجیره تامین، زنجیره تولید و توزیع تاکید داشتند و نیاز امروز صنایع را  تربیت نیروی متخصص با مهارتهای تخصصی در رشته ها و گرایش های کاربردی دانستند.

در این نشست که به مدت چهار ساعت بطول انجامید دکتر حامد دیلمی رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی راهکار پیش روی این مجمع را توجه دقیق به نیازهای طرفین دانستند و پیدا نمودن ساز و کاری برای همزبانی بیشتر و همچنین رسیدن به شاخص های منطبق با نیاز صنایع و رویکرد آموزش عالی در جذب نخبگان علمی و ارتقای مهارتهای کاربردی را مهمترین دستاورد برای ترسیم گام های بعدی برشمرد.

در پایان مقرر شد دانشگاه صنعتی اراک بعنوان تنها دانشگاه صنعتی استان مرکزی با انجمن پیشگامان صنعت و همکاری اداره کل صمت و بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری با تعریف سازوکار مسئله محور ضمن راه اندازی دبیرخانه مشترک و تعریف منافع، زمینه حضور دیگر فعالان این عرصه را در جهت رفع معضلات صنعت و جامعه و توسعه همکاری ها بوجود آورند. همچنین توافق گردید این نشست ها بصورت ماهیانه تداوم یابد.

نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 1نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 2نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 3نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 4نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 5نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 6نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 7نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 8نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 9نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7 10نشست هم اندیشی اعضای علمی دانشگاه1401 4 7