logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست صمیمانه دکتر سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعضای کانون دانشگاهیان استان مرکزی در دانشگاه صنعتی اراک صورت پذیرفت.

در حاشیه دیدارهای مردمی هیات دولت در بیست و نهمین سفر استانی دولت سیزدهم نشست صمیمانه معاون امور مجلس رئیس جمهور و هیات همراه با اعضای کانون دانشگاهیان استان به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک روز جمعه سی و یک تیرماه از ساعت 21 الی 23 در تالار نشست های قائم مقام فراهانی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست دوستانه اعضای کانون دانشگاهیان استان مرکزی از ظرفیت های مغفول مانده استان در تحقق منویات مقام معظم رهبری نکاتی را بیان داشتند و خواستار اهتمام ویژه دولت سیزدهم در این حوزه شدند.
دگتر گودرزی سرپرست دانشگاه صنعتی اراک بعنوان میزبان این مراسم ضمن تشکر از حضور هیات دولت در استان خصوصا نماینده ویژه رئیس جمهور در جمع اعضای کانون دانشگاهیان خواستار توجه ویژه به این استان شدند و مطالب طرح شده در این نشست را از دغدغه های مهم جهت تحقق برنامه های ابلاغی گام دوم انقلاب برشمردند.
در این نشست کلیه اعضای حاضر به طرح مباحث مختلف و لزوم ورود قاطع دولت سیزدهم در رفع سریع این مشکلات تاکید نمودند.

دکتر سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور و هیات همراه 1دکتر سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور و هیات همراه 2دکتر سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور و هیات همراه 3دکتر سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور و هیات همراه 4دکتر سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور و هیات همراه 5