logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

هیات رئیسه دانشگاه صنعتی در نشست هم اندیشی  که به میزبانی هیات مدیره اتاق بازرگانی برگزار شد، درباره راه های هم افزایی  و چگونگی مشارکت باهمدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست 2 ساعته که روز چهارشنبه  پنجم مردادماه 1401 صورت پذیرفت طرفین در خصوص نحوه مشارکت اتاق بازرگانی اراک در تکمیل مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه همچنین چگونگی همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ویژه صنایع و معادن استان به تبادل نظر پرداختند.

یکی از مباحث مهم در این نشست  چگونگی برگزاری رویدادهای کارآفرینی همچنین توسعه ارتباطات و تعاملات دو‌ دستگاه در راستای کمک به توسعه صنعت، معدن و تجارت استان طرح و بررسی شد.

نشست هم اندیشی فی مابین دانشگاه صنعتی و اتاق بازرگانی اراک5 5 1401 1نشست هم اندیشی فی مابین دانشگاه صنعتی و اتاق بازرگانی اراک5 5 1401 2نشست هم اندیشی فی مابین دانشگاه صنعتی و اتاق بازرگانی اراک5 5 1401 3