logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

با حضور رئیس پارک علم و فناوری همچنین مدیران و کارشناسان حوزه کسب و کارهای نوپا و مراکز رشد در دانشگاه صنعتی اراک  دوره آشنایی با فعالیت های آن سازمان برگزار شد.

این نشست دو ساعته به همت معاونت آموزشی و پژوهشی و نیزحمایت روابط عمومی دانشگاه روز یکشنبه 29آبان 1401 در سرسرای پروین اعتصامی جهت  آشنایی دانشجویان و استادان با فعالیت های و خدمات پارک علم و فناوری استان برنامه ریزی و به اجرا در آمد.

دکتر هدایتی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی با تاکید بر آشنایی دانشگاهیان با خدمات حوزه های کسب و کار بیان داشتند، امروز بیش از هر چیز مهارت آموزی و نوآوری می تواند راهگشای کسب و کارهای نو باشد که در این راستا داشتن مهارتهای حرفه ای در این حوزه لازم می باشد که این نشست با همین هدف برنامه ریزی و اجرا شده است.

دکتر داستان رئیس پارک علم و فناوری با معرفی ظرفیت های فعال شده در این حوزه تاکید نمودند همه دانشگاهیان باید با فرصت های موجود و فعالیتهای پارک علم و فناوری آشنا گردند.

وی در ادامه با تشریح خدمات این مجموعه بیان داشتند با توجه به سرعت تغییرات در کسب و کارها خصوصا حوادثی چون بیماری های همه گیر و نبود ثبات در حوزه برنامه ریزی، تنها راه نجات داشتن آگاهی در این حوزه است که می تواند سبب شناسایی سریع فرصت ها و ارزش های رقابتی گردد.

دکتر کریم الدینی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک و  معاون اسبق پارک علم و فناوری استان بعنوان مشاور رئیس دانشگاه صنعتی در این حوزه تاکید نموند: کارآمدی و کارسازی تنها با تلاش و جدیت خصوصا آمادگی افراد برای حضور در یک تفکر تیمی امکان پذیر است و در دنیای به شدت رقابتی تنها کسانی موفق خواهند شد که خود را به دانش این حوزه مجهز نمایند تا در زمان مناسب از این دانش انباشته بهره ببرند.

در ادامه مهندس امامی رئیس مراکز رشد پارک علم و فناوری با معرفی چگونگی طرح ایده تا تبدیل آن به یک محصول فناور به تشریح گام به گام شکل گیری شرکت های رشد پرداختند و ضوابط و استاندارهای این حوزه را برای حاضرین معرفی نمودند.

مهندس موبدی مدیرعامل شرکت گسترش صنعت الکترونیک خاورمیانه بعنوان یکی از الگوهای تلاشگر که با حمایت و هدایت پارک علم و فناوری توانسته در دوران پاندومی کرونا به این عرصه پا گذارد به باید ها و نباید های حوزه کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و عبور از همه مشکلات را مرهون هدایت های داهیانه عوامل پارک خصوصا دکتر کریم الدینی در زمان تصدی معاونت پژوهش و فناوری پارک دانست.

در پایان این نشست دکتر داستان و دکتر کریم الدینی به سوالات حاضرین پاسخ گفتند و رئیس پارک علم و فناوری نوید از اتفاقی خاص برای دانشجویان دانشگاه صنعتی در حوزه کسب و کارهای نوپا و شرکت های رشد این مجموعه داد.

آشنایی با پارک علم و فناوری استان 1401 8 29 2آشنایی با پارک علم و فناوری استان 1401 8 29 3آشنایی با پارک علم و فناوری استان 1401 8 29 4آشنایی با پارک علم و فناوری استان 1401 8 29 5

آشنایی با پارک علم و فناوری استان 1401 8 29 6آشنایی با پارک علم و فناوری استان 1401 8 29 7