logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

در راستای حضور دانشگاه در پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مهندسی مکانیک مورد نیاز شرکت شایان برق جهت ارتقاء بهره وری و تکنولوژی محصولات تولیدی آن شرکت  و نیز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اولین نشست مشترک اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی مکانیک با شرکت شایان برق برگزار شد.

{Arakut} {Gallery}

در این نشست شرکت شایان برق به تشریح پروژه های مورد نیاز اشاره نمودند و اعضای هیأت علمی دانشگاه ظرفیت های هر حوزه کاری و پروژه های انجام پذیرفته در راستای نیاز آن شرکت را عنوان نمودند.

در این نشست 2 ساعته که در محل آن شرکت برگزار شد مقرر گردید کارشناسان شرکت شایان برق نیازها و مسائل مطرح را در حوزه های مختلف را به دانشگاه اعلام تا اعضای هیات علمی دانشگاه براساس موضوعات درخواستی شرکت به تعریف پروژه بپردازند.