logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

درراستای سیاستگذاری دانشگاه در ارتقای ارتباط با صنایع و انجمن های استان وهم افزایی بین دانشگاه اولین نشست مشترک دانشگاه با انجمن و خوشه نفت و گاز استان روز چهارشنبه 8 دیماه با حضور ریاست و دبیران انجمن و خوشه نفت و گاز و اساتید دانشگاه برگزار شد.

{Arakut} {Gallery}

در این نشست مهندس شهری رئیس و مهندس مژگان دبیر انجمن ونیزمهندس نظافتی رئیس بهمراه مهندس بهزاد دبیر خوشه نفت و گاز استان در نشستی که بهمین منظور برگزار شد، شرکت نمودند.

دکتر کریم الدینی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین هدف از برگزاری این نشست را هم افزایی صنایع با محوریت دانشگاه عنوان نمودند و این نشست را بررسی تاسیس شرکت همکاری دانشگاه و صنایع و نیز بررسی نیازهای انجمن و خوشه نفت و گاز  و معرفی ظرفیتهای موجود در دانشگاه در راستای رفع وابستگی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و رفع مباحث مورد نیاز در پروژهای این حوزه عنوان نمودند.

در ادامه مهندس شهری مسئول انجمن نفت و گاز استان ارتباط بین انجمن و خوشه را تنگاتنگ توصیف نمودند و این هم افزایی را برآمده از روح همکاری موجود در صنایع عنوان نمودند.

ایشان به ارتباط دوسویه و بیشتر دانشگاه با انجمن و خوشه تاکید نمودند و تاسیس شرکتی3ضلع دانشگاه ، خوشه و انجمن را شایسته و بایسته دانستند.

مهندس بهزاد پیشکسوت صنعتی استان و دبیر خوشه نفت و گاز استان به مباحث چگونگی سهم بندی این شرکت اشاره نمودند و پیشنهاد نسبت 60درصد صنایع و 40 درصد اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه را برای سهام بندی عنوان کردند.

ایشان نسبت هیات مدیره شرکت را نیز 3 از صنایع و 2 از دانشگاه پیشنهاد دادند.

در ادامه مهندس محمد مژگان مدیرعامل شرکت اشتعال اراک و خزدانه دار انجمن نفت و گاز استان به لزوم برنامه ریزی درجهت تربیت نیروهای متخصص و با توجه به نیاز صنایع استان توسط دانشگاه اشاره نمودند.

مهندس نظافتی مدیرعامل شرکت پتروفجر مرکزی و رئیس شاخه نفت و گاز بر لزوم راه اندازی دوره های مشترک دانشگاه با صنایع تاکید کردند و راه اندازی یک آزمایشگاه مشترک توسط صنایع و دانشگاه را اولین اقدام در رسیدن به تولید مطلوب عنوان نمودند.

در بخش دیگر اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک به معرفی تخصص ها و پروژه های انجمن شده توسط آنها و دانشکده اشاره نمودند و اعلام آمادگی لازم در این خصوص داشتند.

از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست لزوم راه اندازی تورهای صنعتی با محوریت آشنایی با معضلات صنعتی در این حوزه با حضور اساتید و دانشجویان به صورت پروژه محور اشاره نمودند.

در پایان مقرر شد رزومه و تخصص های موجود در دانشگاه به انجمن و خوشه ها اعلام گردد و نیز بصورت آزمایش اساتید بعنوان مشاوره با قراردادهای کوتاه مدت در راستای پروژه های مورد نیاز با صنایع همکاری کنند و خوشه و انجمن با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی در دانشگاه دوره های مورد نیاز خود را به مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اعلام دارد.