logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

همزمان با شروع امتحانات و با هدف کاهش اضطراب دانشجویان، کارگاه آموزشی با عنوان " بررسی علل استرس و اضطراب دانشجویان و راه های مقابله با آن " برگزار گردید.

در این کارگاه یاسر فراهانی(روانشناس و مدرس دانشگاه) ضمن تعریف استرس و اضطراب، اضطراب امتحان را نوعی خود اشتغالی ذهنی دانست که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را به همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی نا مطلوب می گردد.

وی ضمن معرفی علائم اضطراب، هم صحبتی با شخص مورد اعتماد(مشاور)، روش های ایجاد تمرکز، ورزشهای تنفسی عمیق و حساسیت زدایی و آرام سازی را از جمله روش های بهبود اضطراب دانست و بر بهره گیری از روش های علنی و کاربردی جهت کاهش استرس تاکید نمود.

در این کارگاه آموزشی دانشجویان ضمن آشنایی با مفاهیم و علائم اضطراب با  تکنیک کاربردهای مدیریت اضطراب و خطاهای شناختی از جمله ذهن خوانی، شخصی سازی، تاسف گرایی و روش های مقابله و پیشگیری از استرس و اضطراب آشنا شدند.