logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست مشترک ریاست و معاونین دانشگاه های صنعتی اراک و تفرش با هدف تدوام همکاری های مشترک دو دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست طرفین بر تعریف راهبردهای مشترک و ایجاد هماهنگی در برنامه های توسعه ای در زمینه های آموزشی و پژوهشی و همکاری در برنامه های عملیاتی در حوزه های اداری مالی، فرهنگی و دانشجوئی تاکید نمودند.

 در این نشست که با ارائه مطالعات آمایش آموزش عالی در بخش فنی و مهندسی آغاز شد مسئولین اجرایی و برنامه ریزی دو دانشگاه با بررسی فرصت های پیش رو در زمینه هماهنگی برنامه های اجرایی و توسعه ای به توافق رسیدند.