logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

در نشست های تخصصی مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک و مدیران دانشگاه صنعتی اراک بر توانمندی سازی و ایجاد شایستگی دانشجویان با بهره گیری از ظرفیت های هر دو مجموعه تاکید شد.

در این نشست موارد ذیل مطرح و مورد توافق قرار گرفت:

1)  با همکاری اساتید دانشگاه و مربیان آموزش فنی و حرفه ای بسته مهارتی ویژه ای (پودمان) برای گروههای آموزشی دانشگاه در رشته های مکانیک ،برق ، عمران و معدن تدوین و به دانشجویان معرفی و ابلاغ خواهد گردید.

2)  جهت اجرای بند (1) دو روز از هفته برنامه درسی دانشجویان در دانشگاه صرفاً جهت حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد تا دانشجویان بتوانند در دوره های ویژه برنامه ریزی شده شرکت نمایند.

3)  مدت زمان دوره های گذرانده شده دانشجو مرتبط با هر رشته و در صورت اخذ مدرک فنی و حرفه ای با توافق طرفین به عنوان کارورزی از دانشجویان پذیرفته و لحاظ خواهد شد.

4) دانشگاه نسبت به طراحی رزومه مهارت دانشجویان اقدام نموده و در زمان فارغ التحصیلی در قالب رزومه مهارت برای دانشجویان گواهی صادر خواهد شد.

5)  دوره های آموزشی طراحی شده در پودمان به دو صورت : اجرا در مرکز آموزش و اجرا در مرکز آموزش آزاد دانشگاه خواهد بود.