logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

مقارن با ایام میلاد مبارک بانوی پاکی و عترت حضرت فاطمه زهرا(س)و بزرگداشت مقام زن و مادر، نشست مشترک هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک برگزار گردید.

این نشست از " سلسه نشست های راهبری و تحول در دانشگاه" بود که با محوریت معرفی تشکیلات سازمانی بازنگری شده دانشگاه و تعریف شایستگی های متناسب با اعضای هیات علمی دانشگاه ها تشکیل گردید.

در بخش ابتدائی ریاست و معاونین محترم دانشگاه، ضمن معرفی تشکیلات و بخش های زیر مجموعه دانشگاه با وظایف و ماموریت های اصلی را تشریح نمودند.

در بخش دوم با مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد شایستگی ها و بالندگی حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه ها مطابق با انتظار دهه آتی کشور  لزوم، ابعاد و وضعیت این شایستگی ها مطرح گردید.

در بخش پایانی با معرفی دفتر امور هیات علمی دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه به ارائه پیشنهاد در خصوص موارد مطرح شده در جلسه پرداختند.

یکشنبه 96/12/20- سالن قائم مقام فراهانی