logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

کارگاه آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد

کارگاه آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد  توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه در تاریخ 97/1/22 در سالن جلسات ساختمان قائم مقام برگزار گردید.

در قرن حاضر سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مشکل های بهداشتی، درمانی و اجتماعی شناخته شده است. اعتیاد علاوه بر آسیب های شدید و عمیق جسمی و روانی در فرد معتاد منجر به آسیب اجتماعی او می گردد. و اثرات سوء مصرف مواد مخدر از جمله تریاک ، هروئین بیشتر اثرات سوء جسمانی دارد ولی مواد مصرفی جدید مانند گل علاوه بر اثرات سوء جسمانی اثرات سوء روانی بسیار شدیدی بر روی فرد دارد.  در اين کارگاه علیرضا فراهانی (مشاور و مدرس دانشگاه) ضمن ارائه مباحث مختلفی در زمینه آشنایی با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، به تشریح موضوعاتی نظیر تعریف اعتیاد ، تاریخچه مصرف مواد مخدر، اثرات مصرف مواد، باورهای اشتباه درباره مصرف مواد، علت گرایش به مصرف مواد مخدر، نحوه شناسایی مواد مخدر، آثار جسمانی و روانی انواع مواد و... پرداخت اشاره نمود و در خصوص تجربه های افراد مختلف در مصرف مواد مخدر و آثار سوء آن صحبت شد. در انتهای کارگاه با مشارکت شرکت کنندگان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.