logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه صنعتی اراک و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی   منعقد گردید.

این تفاهم نامه با هدف برآوردن نیاز کشور به تأمین فارغ التحصیلان دانشگاهی توانمند، ماهر، کارآمد و دارای تجارب فنی مهارتی و حرفه ای، نیاز سنجی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل و شایستگی حرفه ای، استفاده بهتر از امکانات و تجهیزات آموزشی از جمله کارگاه های موجود در دانشگاه صنعتی اراک و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی، اجرایی نمودن قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای، استفاده از توان ظرفیت های علمی موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و دانشگاه صنعتی اراک، همکاری در برگزاری همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی مشترک، همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و مقالات علمی و پژوهشهای تخصصی منعقد گردیده است.

18 خردادماه 1397