logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دومین دوره مسابقه دانشجویی پرتاب موشک های آبی در دانشگاه صنعتی اراک برگزارشد

به گزارش روابط عمومی،این مسابقات با حضور  28 تیم توسط انجمن علمی ساخت و تولید دانشگاه برگزار شد. . 

سنجش توانمندی های علمی دانشجویان، کشف استعدادهای درخشان و تقویت روحیه نشاط و پویایی در بین دانشجویان را از اصلی ترین اهداف این رقابت می باشد. در این رقابت یک روزه 100 دانشجو حضورداشتند. موشک های آبی با استفاده از بطرهای پلاستیکی ساخته شده و با استفاده از آب و فشار هوا پرتاب می شوند.