logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

سمینار آینده موتورهای درونسوز با حضور اساتید، دانشجویان و اعضای شرکت فراتوسعه کیاسا و به همت دانشکده مکانیک و همکاری انجمن ساخت و تولید و انجمن مکانیک دانشگاه صنعتی اراک، روز یکشنبه یکم دیماه۱۳۹۸ در سرسرای پروین اعتصامی برگزار شد. 

در این سمینار دکتر آشتیانی ریاست دانشگاه صنعتی اراک هدف از این سمینار را تقویت زمینه علمی مبتنی بر نیاز کشور و تحقق اقتصاد دانش بنیان دانستند و راه اندازی اولین مرکز تحقیقلات موتور در استان مرکز ی را گام نخست این آرمان برشمردند.وی در ادامه به اخذ امتیاز انجمن استانی موتور توسط دانشگاه صنعتی اراک اشاره نمودند و با اشاره به ظرفیتها موجود در استان، این امر را لازمه دستیابی به شبکه زنجیره تولید و ارزش این صنعت مهم دانستند.

در ادامه دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم رئیس مرکز تحقیقات موتور دانشگاه به حجم بالای واردات موتور های تک سیلندر و دو سیلندر جهت مصارف صنعتی و کشاورزی اشاره نمودند و ساخت اولین موتور تک سیلندر دیزیلی توسط دانشگاه که به سفارش شرکت فرا توسعه کیاسا صورت پذیرفت را مهمترین اقدام در تحقق این هدف نام بردند و آنرا زمینه ساز راه اندازی اولین مرکز تحقیقات موتور استان دانستند.

دکتر زرنوش مدیرعامل شرکت فراتوسعه کیاسا ارتباط با دانشگاه را مهمترین اصل شرکت کیاسا  اشاره نمودند و راه اندازی مرکز تحقیقات موتور در دانشگاه صنعتی اراک را در همین راستا تبیین نمودند.