logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}


مسابقات قهرمانی تکواندوی دانشجویان پسر دانشگاه ها ، موسسات  و مراکز آموزشی منطقه چهار کشور در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مصادف با نهم و دهم بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.
در این رویداد  تعداد ۲۸ دانشجو ورزشکار از ۱۰ دانشگاه از استان های مرکزی، قم، قزوین و همدان حضور داشتند و در دو روز رقابت ، نتایج زیر به دست آمد.
در بخش تیمی
دانشگاه قم اول
دانشگاه بین المللی قزوین دوم
دانشگاه اراک سوم شد.


لازم به یادآوری است دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک موفق شدند یک مدال نقره توسط امیر مهدی یارمحمدی در وزن ۶۳- و دو مدال برنز توسط سپهر آیینه بندی در وزن ۷۴- و بهراد خرمی در وزن ۸۷- کسب کند.
آقای سپهر آیینه بندی دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک و نفر سوم مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه چهار کشور

آقای بهراد خرمی دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک و نفر سوم مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه چهار کشور

آقای امیر مهدی یار محمدی دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک و نفر دوم مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه چهار کشور