logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

همکاری متقابل و موثر دانشگاه و صنعت و اتصال این دو بخش، دانشگاه ها و پژوهشگران را قادر می سازد با ارتقای سطح  همکاری های دو سويه به حل مشکلات و چالش های پژوهشی و صنعتی کشور کمک نمایند. در دانشگاه صنعتی اراک، حوزه ارتباط با صنعت، در واقع پل ارتباطی دانشگاه با  سازمان ها، صنایع و معادن کشور در حوزه های پژوهشی و فناوری می باشد

برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و فناوری متناسب با اولویت های تحقیقاتی کشور

  • برنامه ریزی و تلاش در جهت گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه ارتباطات دانشگاه و صنایع    
  • نیاز سنجی صنایع کشور و سازمان های برون دانشگاهی      
  • فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه های صنعتی به دانشگاه
  • تلاش در راستای ارتقای سطح تعامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان با مراکز صنعتی کشور
  • شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آن ها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان
  • دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط
  • شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور

 

 

199A0893

نام: دکتر حمید قاسمی میقانی

سمت: سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن رئیس دفتر: 33400676-086

hamid.ghasemi@arakut.ac.ir